postheadericon Poistenie

 POISTNÁ ZMLUVA UNION  Nr.: 20 711 375

komplexné cestovné poistenie účastníkov pobytov:

  Poistenie účastníka zahraničného pobytu obsahuje:

1) poistenie liečebných nákladov v zahraničí
2) poistenie batožiny
3) poistenie zodpovednosti za škody na majetku
4) poistenie úrazu
5) poistenie storna zájazdu
6) poistenie nevydarenej dovolenky
7) poistenie nákladov na spätnú prepravu
8) poistenie doprovodu
9) poistenie predčasného návratu
poistenie nečerpaných služieb
10) poistenie straty dokladov
11a) poistenie neskorého dodania batožiny
11b) poistenie nepojazdného vozidla
12) poistenie meškania hrom dopr. prostriedku nad 6 hodín
13) poistenie právnej pomoci
14) poistenie neskorého nástupu na zájazd

Podmienky poistenia a výška poistného krytia jednotlivých poistných bodov je súčasťou ponuky poistenia, ktoré obdržíte ako súčasť zmluvy o pobyte.
Sadzba komplexného cestovného poistenia je stanovená v závislosti od jeho územnej platnosti: