postheadericon Informácie

Obsah webu sa aktualizuje – nové ponuky ubytovania a podmienky
poskytovania služieb cestovného ruchu v zmysle zákona č. 170/2018 Z.z.
budú zverejnené v priebehu januára/februára.

Cenník autobusovej dopravy do Talianska 2019 aktuálny, doprava v predaji.